Szkolenie

PROGRAM SZKOLENIA KOMISARZY PZKOL 

SPAŁA 15-16.01.2022

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE: 14.12.2021

OSTATECZNY TERMIN WPŁATY ZALICZKI(50%) NA SZKOLENIE: 14.12.2021, POZOSTAŁA KWOTA DO 07.01.2022

ZGŁOSZENIA -> https://forms.gle/9FUpCUXAaiXpViZi8

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM SĘDZIÓW PZKOL ZA LATA 2017-2021 -> Sprawozdanie KS PZKol 2017-2021

 


Sobota 15.01.2022

11:00

Przyjazd i zakwaterowanie

 

12:00

Powitanie uczestników oraz przedstawienie programu spotkania

 

12:15

Wyścigi torowe - zmiany w przepisach oraz interpretacji sytuacji wyścigowych

 

13:30

Wyścigi okręgowe – obecnie i w przyszłości

 

14:30

Przerwa kawowa

 

15:00

Ścieżki rozwoju sędziów, sędziów okręgowych, Komisarzy PZKol

 

16:00

Zmiany w przepisach ogólnych, szosowych

 

16:30

Zmiany w przepisach dyscyplinarnych, nowe dyscypliny

 

16:45

Zmiany w przepisach mtb i przełajowych

 

17:15

Ciekawe sytuacje z wyścigów PZKol 2020-2021 - warsztaty praktyczne

 

18:30

Obiadokolacja

 

19:15

Zebranie Kolegium Sędziów PZKol i przewodniczących Regionalnych KS

 

 

Niedziela 16.01.2022

08:00

Śniadanie

 

09:00

Otwarcie, program dnia, sprawy organizacyjne

 

09:15

Podsumowanie sprawozdań Sędziów Głównych 2020-2021 (problemy, wnioski)

 

10:15

Podsumowanie działalności KS PZKol w latach 2017-2021

 

11:30

Przerwa

 

12:00

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze KS PZKol

 

15:00

Obiad