31 Grudnia 2021

Zebranie Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego

Zebranie Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego

Szanowni Państwo,

na podstawie uchwały Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego Zebranie Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego zostało zwołane na dzień 16 stycznia 2022 roku na godzinę 12.00. Niemniej nastąpiła zmiana miejsca ze Spały na Tor Kolarski w Pruszkowie. Data jednak pozostaje bez zmian. Również nie ulega zmianie okoliczność, że wybory odbędą się w formie hybrydowej.

W załączeniu publikujemy listę sędziów Polskiego Związku Kolarskiego, którzy na dzień 31 grudnia 2021 roku są uprawnieni do udziału w Zebraniu. Zastrzegamy jednak, że na mocy § 5 ust. 3 Regulaminu Kolegium Sędziów „W Zebraniu Sędziów mogą wziąć udział wszyscy sędziowie kolarscy z aktualną licencją sędziowską PZKol, którzy nabyli uprawnienia sędziowskie co najmniej 2 lata przed dniem Zebrania Sędziów, jak też sędziowie honorowi PZKol.” Tak więc zachęcamy do występowania o wydanie licencji sędziowskich.

Z uwagi na okoliczność, że Zebranie Sędziów odbywać się będzie zdalnie poniżej zamieszczamy link do udziału w zebraniu za pośrednictwem platformy MS Teams. Ponadto każdy z uprawnionych otrzyma indywidualnie maila z zaproszeniem. Instrukcję połączenia przesyłamy w załączeniu.

Link do wyborów w dniu 16 stycznia 2021

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZmMzMzcyNjctOWFiYy00YWFhLTg3MGEtMzJmNDA4MjU2MmYz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ba7f5289-9390-4c66-b2ee-fc6a99b4408a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252206d60b28-e891-45d4-82f0-a3745cb243fe%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=7352f82f-9357-4074-acd0-8e064361506c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Głosowania odbywać się będą za pośrednictwem strony internetowej https://glosuj24.pl/. Umożliwia ona głosowanie w czasie rzeczywistym. Sam proces oddania głosu jest niezwykle prosty. Szczegóły zostaną podane w kolejny komunikacie.

W celu przeprowadzenia dyskusji pomiędzy uczestnikami Zebrania Sędziów, a także zweryfikowania możliwości technicznych połączenia osoby uprawnione do udziału w Zebraniu Sędziów otrzymają linki do spotkań w dniach poprzedzających. Zamieszczamy je również poniżej. Ponadto w tych dniach odbędą się próbne głosowania.

Spotkanie w dniu 13 stycznia 2022 roku, godz. 12.00

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjkzOWM1YzctNGY3MC00YzVkLWI3YmMtNDE4MjQzOTE1NjNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ba7f5289-9390-4c66-b2ee-fc6a99b4408a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252206d60b28-e891-45d4-82f0-a3745cb243fe%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c4ac56f1-1848-4f4d-9778-628b9fa0a08d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Spotkanie w dniu 14 stycznia 2022 roku, godz. 12.00

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzM4OTFiY2QtMTA0MC00NTJiLWFlNDctZmI2YmI5MWRmODZh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ba7f5289-9390-4c66-b2ee-fc6a99b4408a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252206d60b28-e891-45d4-82f0-a3745cb243fe%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8a6ffd63-8575-49f8-9e97-50dc9b08fd68&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Spotkanie w dniu 15 stycznia 2022 roku, godz. 12.00

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTJkZDZkZjgtYWRkYi00ODdjLWIwNWYtZDA1NTNiNTdjOGEz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ba7f5289-9390-4c66-b2ee-fc6a99b4408a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252206d60b28-e891-45d4-82f0-a3745cb243fe%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=fd07783c-edaf-45c6-a54d-9d098f92d3f8&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: a.florczyk@kancelaria-fd.pl

Instrukcja MS Teams

Sędziowie