19 Marca 2021

Awaria systemu SInKo

Awaria systemu SInKo

W związku z awarią systemu SInKo, który służył PZKol-owi oraz OZKol-om do wystawiania licencji a także był źródłem danych dla wielu dodatkowych systemów informujemy, że do czasu rozwiązania problemów przez PZKol nasz extranet(czyli wszyscy sędziowie) nie ma dostępu do aktualnych informacji o licencjonowanych zawodnikach oraz nie ma dostępu do informacji o badaniach lekarskich zawodników.

Nie działa wyszukiwarka zawodników czy wszystkie wcześniej udostępniane Wam przez KS narzędzia do weryfikacji list startowych. Nie działają również pliki ms excel które korzystały z bazy SInKo i służą do weryfikacji zawodników oraz wszystkie strony umożliwiające rejestracje zawodników na zawody zintegrowane z aplikacją PZKol.

Głównym skutkiem awarii jest sytuacja, że ani PZKol ani Okręgowe Związki Kolarskie nie mogą wystawiać licencji. Nie mają równięz możliwości wydruku istniejących licencji czy ich podglądu.

Po uzgodnieniu z PZKol-em informujemy, że do czasu powrotu wymienionych wyżej funkcjonalności, zawodnicy nie posiadający licencji kolarskiej (dot. zawodników, którzy nie mogą okazać licencji oraz osób towarzyszacych, m.in. trenerów) mogą być dopuszczani do zawodów po przedstawieniu Komisji Sędziowskiej poprawnie wypełnionego wniosku o licencję na rok 2021 oraz potwierdzenia opłaty za nią, a w przypadku zawodników kategorii junior i młodszej po przedstawieniu badań lekarskich z uwzględnieniem komunikatu dotyczącego ich ważności ( https://ks.pzkol.pl/aktualnosci/1062,waznosc-badan-lekarskich.html )