04 Czerwca 2020

Ważność badań lekarskich

Ważność badań lekarskich

W związku ze stanem epidemii i ustawie z dnia 31.03.2020 - poz. 568 zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - str. 43, art. 31m,  w uzgodnieniu z PZKol-em informujemy, że: 

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują̨ ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 
Powyższy komunikat potwierdza, że wszystkie badania lekarskie, których ważności upłynęła po 7 marca br. są ważne do czasu odwołania stanu epidemii i w trakcie kolejnych 60 dni.

O konkretnej dacie zakończenia obowiązywania powyższego zapisu poinformujemy w osobnym komunikacie