08 Sierpnia 2019

Ważność badań lekarskich

Ważność badań lekarskich

Na wniosek Kolegium Sędziów PZKol, decyzją Zarządu PZKol nasze przepisy zostały dostosowane do obowiązującego rozporządzenia Ministerstwa Sportu w zakresie badań lekarskich. W związku z tym pkt 1.2.090 przepisów otrzymuje brzmienie:

(PL) Badania lekarskie wykonane po 01.03.2019 są ważne jeden rok, chyba że decyzją lekarza okres ten jest krótszy.