26 Lipca 2018

Egzamin N - 08-11.11.2018

Egzamin N - 08-11.11.2018

W dniach 08-11.11.2018 Kolegium Sędziów PZKol organizuje kurs połączony z egzaminem na klasę Narodową.

Data kursu i egzaminu - 08.11-2018 - 11.11.2018
Miejsce: Hotel Dobieszków (www.hoteldobieszkow.com.pl)
Dobieszków koło Łodzi (okolica skrzyżowania autostrad A1 i A2).  
Dyscypliny: Szosa, Tor, MTB, Przełaj, BMX

Kurs będzie składał się z obowiązkowych trzech dni zajęć oraz dnia egzaminów.

Kandydaci muszą wykazać się odpowiednim doświadczeniem, a podczas kursu i egzaminu bardzo dobrą znajomością praktyczną przepisów sportowych PZKol.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu się konkretnych kandydatów do kursu/egzaminu na podstawie nadesłanych dokumentów podejmie KS PZKol - kandydaci zostaną o tym poinformowani drogą mailową.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOSZTÓW W FORMULARZU ZGŁOSZENIA
ZGŁOSZENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ FORMULARZ -> ZGŁOŚ SIĘ! w nieprzekraczalnym terminie 31.08.2018

RAMOWY PROGRAM
08.11.2018
- 10:00 - przyjazd uczestników
- 12:00 - rozpoczęcie zajęć
- 20:00 - zakończenie zajęć
09.11.2018
- 09:00 - rozpoczęcie zajęć
- 20:00 - zakończenie zajęć
10.11.2018
- 09:00 - rozpoczęcie zajęć
- 20:00 - zakończenie zajęć
11.11.2018
- 09:00 - egzamin pisemny
- 14:00 - egzamin ustny

Szczegółowy program zostanie udostępniony zakwalifikowanym uczestnikom - może on odbiegać od programu ramowego

Kurs odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się i zaakceptowania przez KS PZKol min. 20 uczestników.

Aktualizacja: PRZYPOMINAMY, ŻE TERMIN ZGŁOSZEŃ MIJA 31.08.2018 O 23:59 - weryfikowanie będą tylko zgłoszenia poprawnie wypełnione i uzupełnione pozytywna opinia Przewodniczącego Regionalnego Kolegium Sędziów