06 Listopada 2023

Powołanie trenerów i selekcjonerów Kadr Narodowych - SZOSA KOBIET i MTB

Zarząd Polskiego Związku kolarskiego dokonał wyboru w związku z ogłoszonymi konkursami na stanowiska trenerów Kadr Narodowych. Zgodnie z wyznaczonymi terminami Komisja konkursowa rekomendowała Zarządowi PZKol nazwiska kandydatów, którzy nie tylko spełnili wymogi formalne dotyczące wykształcenia i doświadczenia, ale przedstawili także profesjonalne koncepcje organizacji selekcji oraz szkolenia w poszczególnych grupach.

Na podstawie rekomendacji oraz szczegółowej dyskusji, Zarząd PZKol dokonał wyboru, który przedstawiono w załączonej tabeli.

W przypadku Kadry Narodowej Juniorów MTB dokonany wybór skutkuje awansem zawodowym dotychczasowej trenerki grupy juniorów młodszych, ale wiąże się także z powstaniem wakatu na stanowisku trenera KN juniora młodszego MTB, gdyż uchwalona niedawno organizacja Kadr Narodowych nie zakłada połączenia juniorów młodszych ze starszą kategorią wiekową.

Konkurs na trenera kadry narodowej w kolarstwie górskim 

w kategorii elita oraz U23 kobiet i mężczyzn

L.p.

Imię i Nazwisko

Spełnia formalne warunki konkursu TAK/NIE

Rekomendacja Komisji Konkursowej  TAK/NIE

Powołanie przez Zarząd PZKol

1

Przemysław Gierczak

TAK

TAK

TAK

2

xxxxxxxx

TAK

NIE

NIE

         

Konkurs na trenera kadry narodowej w kolarstwie górskim 

w kategorii juniorka i junior

L.p.

Imię i Nazwisko

Spełnia formalne warunki konkursu TAK/NIE

Rekomendacja Komisji Konkursowej  TAK/NIE

Powołanie przez Zarząd PZKol

1

Marta Turoboś

TAK

TAK

TAK

2

xxxxxxxx

TAK

NIE

NIE

3

xxxxxxxx

TAK

NIE

NIE

4

xxxxxxxx

NIE

BRAK PODSTAW

BRAK PODSTAW

5

xxxxxxxx

NIE

BRAK PODSTAW

BRAK PODSTAW

         

Konkurs na selekcjonera kadry narodowej w kolarstwie szosowym 

w kategorii elita i U23 kobiety

L.p.

Imię i Nazwisko

Spełnia formalne warunki konkursu TAK/NIE

Rekomendacja Komisji Konkursowej  TAK/NIE

Powołanie przez Zarząd PZKol

1

Małgorzata Jasińska

TAK

TAK 

TAK

2

xxxxxxxx

TAK

TAK

NIE

3

xxxxxxxx

TAK

NIE

NIE

         

Konkursu na selekcjonera kadry narodowej w kolarstwie szosowym

w kategorii juniorka

L.p.

Imię i Nazwisko

Spełnia formalne warunki konkursu TAK/NIE

Rekomendacja Komisji Konkursowej  TAK/NIE

Powołanie przez Zarząd PZKol

1

Paulina Brzeźna - Bentkowska

TAK

TAK

TAK

2

xxxxxxxx

TAK

NIE

NIE

3

xxxxxxxx

NIE

BRAK PODSTAW

BRAK PODSTAW

4

xxxxxxxx

NIE

BRAK PODSTAW

BRAK PODSTAW