09 Listopada 2022

SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIA DELEGATÓW PZKOL 10 GRUDNIA 2022

SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIA DELEGATÓW PZKOL 10 GRUDNIA 2022

Szanowni Państwo,

           Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego na mocy uchwały z dnia 7 listopada 2022 roku zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZKol na dzień 10 grudnia 2022 roku na godz. 12.00 w pierwszym terminie oraz na godz. 12.30 w drugim terminie. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej. Szczegóły
w załączonym pliku.

 

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego