28 Marca 2022

Aktualizacja przepisów - części I, II i XII

Aktualizacja przepisów - części I, II i XII

Przepisy sportowe PZKol zostały zaktualizowane w zakresie:

Część I - Ogólne zasady organizacji sportu kolarskiego

Część II - Wyścigi szosowe

Część XII - Dyscyplina i procedury postępowania