13 Stycznia 2022

Informacja dotycząca interpretacji Uchwała Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego nr 05/12/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za wydanie licencji

W nawiązaniu do Uchwały Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego nr 05/12/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za wydanie licencji, interpretacja wydawania licencji dla sędziów przedstawia się następująco:

Sędzia MUCI, NUCI, N - kwota  za licencję 150 zł - oznacza Komisarzy Polskiego Zwiazku Kolarskiego z uprawnieniami MUCI, NUCI, N

Sędzia - kwota za licencję 100 zł - oznacza sędziego okręgowego, regionalnego lub kandydata

uchwala_zarzadu_polskiego_zwiazku.pdf