15 Grudnia 2021

Rezygnacja z funkcji p.o. Przewodniczącego Kolegium Sędziów

W dn. 14 grudnia 2021 r. Pan Tomasz Cichy złożył rezygnację z funkcji p.o. Przewodniczącego Kolegium Sędziów, jednocześnie dziękując wszystkim zaangażowanym w dotychczasowe prace Kolegium poinformował o odwołaniu planowanego na dzień 15-16.01.2022 r. spotkania szkoleniowego Komisarzy i Sędziów PZKol, organizowanego przez KS PZKol. Wpłaty zaliczkowe na spotkanie zostaną zwrócone na konta wpłacających w ciągu 48h, licząc od dn. 14.12.2021.