19 Marca 2020

Sędziowie Główni 2020 - ocena koleżeńska

Sędziowie Główni 2020 - ocena koleżeńska

Wobec odwołania tegorocznego spotkania Komisarzy i Sędziów PZKol, KS PZKol postanowiło utrzymać dotychczasowe zasady wyłaniania Sędziów Głównych również na rok 2020. 
Wszystkie testy teoretyczne przed spotkaniem odbyły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, a do pełnej oceny każdej z osób brakuje nam jedynie corocznej Oceny Koleżeńskiej, o którą jak co roku pragniemy prosić aktywnych Komisarzy PZKol i aktywnych Sędziów Honorowych.

Chcąc uzupełnić wymaganą informację i wykorzystując dostępne narzędzia dobrze znane z testów z przepisów sportowych, przygotowana została ankieta online w formie zbliżonej do ankiety zeszłorocznej.
Ankieta, jak co roku, jest dobrowolna, a każdy może wypełnić ją tylko 1 raz poprzez wysłany do niego indywiduany kod.

Bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie przez każdego z aktywnych Komisarzy i Sędziów Honorowych ankiety, która zostanie wysłana pocztą elektroniczną w terminie do 25.03.2020 włącznie. (jeżeli ktoś nie otrzyma wiadomości do dnia jutrzejszego prosimy o kontakt z Przewodniczącym KS PZKol)