11 Marca 2020

Spotkanie w Dobieszkowie odwołane...

Spotkanie w Dobieszkowie odwołane...

          Nawiązują do decyzji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, o odwołaniu imprez masowych, a także rekomendacjami Ministerstwa Sportu dotyczącymi zaniechania organizacji pozostałych imprez sportowych wraz z decyzją Polskiego Związku Kolarskiego z dnia 11.03.2020 o odwołaniu wszystkich zaplanowanych imprez z Kalendarza PZKol-u do końca marca 2020 z możliwością przedłużenia jej obowiązywania,

Kolegium Sędziów PZKol w trosce o zdrowie wszystkich uczestników, jednogłośnie podjęło decyzję o odwołaniu tegorocznego spotkania Komisarzy i Sędziów PZKol w Dobieszkowie mającego się odbyć w dniach 14-15.03.2020.

Wszelkie dalsze informacje dotyczące szkolenia, aktualizacji przepisów, licencji czy sędziów głównych będą przekazane w kolejnych informacjach.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie delegacje do końca marca 2020 zostają anulowane.

Za Kolegium Sędziów PZKol
Tomasz Cichy – Przewodniczący KS PZKol