16 Lutego 2020

Kalendarz

Kalendarz

W extranecie udostępniona została wszystkim zupełnie nowa funkcjonalność "Mój Kalendarz". W miejscu tym prezentowane są wszystkie zaakceptowane delegacje danego użytkownika oraz dodatkowe wydarzenia.

Informacje są prezentowane w wygodnej formie kalendarza 1-dniowego, tygodniowego lub miesięcznego, a każdy rodzaj wyścigu w zależności od kalendarza imprez prezentuje inny kolor.

Co najważniejsze nowy kalendarz umożliwia każdemu wpisanie WŁASNEGO WYDARZENIA (przycisk nowe wydarzenie), które również będzie prezentowane w tym właśnie kalendarzu.

Wszystkie w ten sposób uzupełnione informacje będą wyświetlane przy wysyłaniu delegacji, powodując jednocześnie "rezerwację czasu" dla danej osoby.

Zachęcamy do testów nowego narzędzia oraz przysyłania ew. uwag lub sugestii.