Przepisy Sportowe

Przepisy Sportowe

Przepisy Sportowe Polskiego Związku Kolarskiego są tłumaczone z oryginalnych przepisów Międzynarodowej Unii Kolarskiej i są uzupełnione o dodatkowe zapisy i regulacje Polskiego Związku Kolarskiego.

W przypadku niejasności obowiązują oryginalne wersje językowe:

 https://www.uci.org/regulations/3MyLDDrwJCJJ0BGGOFzOat

Część I - Ogólne zasady organizacji sportu kolarskiego
(wersja z dnia 01.03.2022)

Część II - Wyścigi szosowe
(wersja z dnia 9.06.2023.)

Praktyczny przewodnik poruszania się
pojazdów w kolumnie wyścigu szosowego

Praktyczny przewodnik - bezpieczeństwo
kolarzy na zawodach szosowych

Część III - Wyścigi torowe
(wersja z dnia 17.10.2022)

Część IV - Wyścigi MTB
(wersja z dnia 12.09.2021)

Podręcznik marszala dla wyścigów DH i Enduro

Część V - Wyścigi przełajowe
(wersja z dnia 1.07.2022)

Część VI - Wyścigi BMX
(wersja z dnia 29.01.2019)

BMX - Załącznik nr 1
BMX - Załącznik nr 4

Część VI bis - Wyścigi BMX Freestyle
(wersja z dnia 18.01.2018)
Część VII - Zawody w trialu
(wersja z dnia 01.01.2005)
Część XII - Dyscyplina i procedury postępowania
(wersja z dnia 01.03.2022)
Część XIII - Bezpieczeństwo i warunki w sporcie
(wersja z dnia 01.01.2005)
Część XIV - Kontrola antydopingowa
(wersja z dnia 01.01.2005)

Część XV - Kolarstwo dla wszystkich
(wersja z dnia 12.07.2007)

Rozdział III Grawel - przepisy szczegółowe- 01.01.2022

Część XVI - Kolarstwo niepełnosprawnych
(wersja z dnia 01.03.2022)
Część XVII - Regulacje rozgrywek e-Sportu
(wersja z dnia 27.05.2020)

 

Regulamin zmiany przynależności klubowej: regulamin