Zasady Delegacji

Zasady obsad sędziowskich

 Wyścigi Kalendarza UCI
- sędziego głównego deleguje UCI,
- komisarza 2 i 3, sędziego mety i chronometrażystę deleguje PZKol spośród komisarzy PZKol w danej dyscyplinie
- pozostałych sędziów deleguje RZKol


Wszystkie Mistrzostwa Polski
- sędziego głównego, komisarzy 2 i 3, sędziego mety i chronometrażystę deleguje PZKol spośród komisarzy PZKol w danej dyscyplinie,
- pozostałych sędziów deleguje RZKol

Wyścigi Kalendarza PZKol szosowe i torowe, pozostałe
- sędziego głównego i komisarzy 2 i 3 deleguje PZKol
- sędziego mety i chronometrażystę deleguje RZKol spośród komisarzy PZKol w danej dyscyplinie
- pozostałych sędziów deleguje RZKol spośród dowolnych sędziów.


Wyścigi Kalendarza PZKol MTB
- sędziego głównego i komisarzy 2 i 3 deleguje PZKol spośród komisarzy PZKol w danej dyscyplinie
- sędziego mety, chronometrażystę i pozostałych sędziów deleguje RZKol spośród dowolnych sędziów.


Wyścigi Kalendarzy RZKol
– sędziego głównego deleguje RZKol spośród komisarzy PZKol w danej dyscyplinie
– pozostałych sędziów deleguje RZKol spośród dowolnych sędziów.

Sędziego głównego (komisarza 2 dla wyścigów UCI) władza kolarska wyznacza wyłącznie według własnego uznania.


Jeśli chodzi o pozostałe funkcje, to oprócz Mistrzostw Polski, organizator wyścigu ma prawo zwrócić się do 
władzy kolarskiej PZKol i RZKol o wyznaczenie konkretnych sędziów na konkretne funkcje, przy czym muszą oni spełniać kryteria odpowiednich kwalifikacji sędziowskich według powyższych wymogów.

Wniosek o takie wyznaczenie musi dotrzeć do władzy kolarskiej co najmniej 60 dni 
przed wyścigiem na adres mailowy: obsady@kspzkol.pl

Delegowani sędziowie nie muszą być z danego okręgu.
Liczba sędziów winna być zgodna z art.1.2.116 Przepisów Sportowych PZKol.

 

Ekwiwalenty dla sędziów

od 1 maja 2021 do 30 kwietnia 2022 r.

R1 = 283,00 PLN, R0 = 425,00 PLN, R2 = 212,00 PLN, co wynika ze średniej krajowej 5 675,54 PLN

 

Zawody Sędzia Główny K-2, K-3, Meta, Chrono, Moto Pozostali
Kalendarz UCI wg UCI R - 0 R - 1
Kalendarz PZKol R - 0 R - 1 R – 2
Kalendarz RZKol R – 1 R - 2  R – 2


Pozostałe koszty sędziów (przejazdy, wyżywienie, noclegi) wg przepisów delegacji służbowych.

 

WNIOSEK O LICENCJĘ SĘDZIOWSKĄ: >> POBIERZ <<