Sędziowie Główni

SĘDZIOWIE GŁÓWNI 2021 

 

KOMISARZ SZOSA TOR MTB PRZEŁAJ
BUCHTA WŁADYSŁAW - SLA x x x x
CICHY  TOMASZ - MAL x x x x
DOBROCHOWSKI ROBERT  - WLK x      
DRABEK ANDRZEJ  - SLA x      
DYMEK KRZYSZTOF  - MAL x x x x
GRYGO BŁAŻEJ  - MAZ x      
JAGIELSKI JANUSZ  - OPO x   x x
JAGIELSKI RAFAŁ  - OPO x      
KACZMAREK PAWEŁ  - KPO x     x
KANAR PIOTR  - ZPO x x x x
KRASNOWIECKI MIROSŁAW  - MAZ x x x  
KUNC AGNIESZKA  - DLS x   x x
LEFLER ADAM  - MAZ x x x  
LEWANDOWSKA KATARZYNA  - LOD   x    
MACHNIK ADAM - SWI x   x x
MACIAŁEK  DANUTA - OPO x   x x
MAKOWSKI RAFAŁ  - SLA x   x x
MRÓWCZYŃSKA MARZENA  - MAZ x x    
RUSIECKA JOLANTA  - KPO x      
RUSIECKI PIOTR  - KPO x   x x
RUZIK ZBIGNIEW  - MAZ x x    
SKOREK  PAWEŁ - LOD x x   x
SOBURA DAWID  - SWI x x x x
SOŁTYSIAK MAREK  - MAZ x x x x
SZKIBIEL  ZBIGNIEW - ZPO x x x x
WICHA CEZARY  - LUL x      REGULAMIN  WYŁANIANIA SĘDZIÓW GŁÓWNYCH IMPREZ KALENDARZA PZKol (K2 dla WYŚCIGÓW UCI)

 1. Sędziów głównych wyłania się co roku w liczbie zapewniającej obsadę imprez i ustalonej przez Kolegium Sędziów PZKol.
 2. Kandydować na sędziego głównego może każdy komisarz PZKol z aktualną licencją.
 3. Sędziami głównymi w danym roku zostaną komisarze, którzy uzyskają największą liczbę punktów będącą sumą punktów uzyskanych: 
  a) w teście ze znajomości przepisów (max 40 pkt)
  b) w ocenie koleżeńskiej innych komisarzy (max 20 pkt)
  c) w dodatkowych kryteriach wyszczególnionych w art.6 (max 20 pkt)
  d) w ocenie KS PZKol w kryteriach wyszczególnionych w art.7 (25 pkt)
  e) w połowie sumy punktów z roku poprzedniego
 4. Test ze znajomości przepisów składa się z 40 pytań: 20 pytań z przepisów ogólnych i 20 z danej
  dyscypliny kolarstwa (szosa, MTB, tor, przełaj). Za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt, za każdą
  rozmowę lub korzystanie z pomocy podczas testu - 1 pkt (minus 1 pkt). Czas testu z jednej dyscypliny to 25 minut.
 5. Ocena koleżeńska przez innych komisarzy polega na ankietowej odpowiedzi podczas dorocznego spotkania komisarzy PZKol na pytanie: "czy kolega/koleżanka X jest lub może być bardzo dobrym sędzią głównym imprez centralnych?".
  Za każde 5% odpowiedzi "tak" - 1 pkt, za każde 5% odpowiedzi "nie" - minus 1 pkt, za każde 10% odpowiedzi "nie wiem, nie znam" - 0,8pkt.
 6. Dodatkowe kryteria to:
  a) klasa sędziowska: MUCI-5 pkt, N ELITE-3 pkt, N, N UCI-1 pkt
  b) staż sędziowski w klasie N i wyższej: za każde 5 lat -1 pkt, max -5 pkt
  c) wiek sędziego: do 30 lat -5 pkt, 31 do 35 -4 pkt, 36 do 40 -3 pkt, 41 do 45 -2 pkt, 46 do 50 -1 pkt, ponad – 0 pkt
  d) wszechstronność: za tytuł komisarza w dyscyplinie (szosa, MTB, tor, przełaj, trial) - 1 pkt
 7. Ocena Kolegium Sędziów PZKol składa się z
  a) dyscyplina sędziowska - max 5 pkt
  b) sprawozadania - max 5 pkt
  c) opinie od Organizatorów - max 5 pkt
  d) ocena KS PZKol - max 10 pkt
 8. Do wyników kolejnego roku zalicza się 50% punktów z roku poprzedniego.
  Jeśli sędzia nie brał udziału w konkursie przed rokiem, otrzymuje średnią liczbę punktów uzyskanych przez kolegów, którzy wówczas nie otrzymali nominacji. (Sędziowie MUCI, nie piszący testu otrzymują 75% dostępnych punktów)
 9. Wyniki zna tylko przewodniczący Kolegium Sędziów PZKol i on ogłasza alfabetyczną listę sędziów głównych na dany rok. Ponadto każdy sędzia otrzymuje swoje indywidualne wyniki w Extranecie KS PZKol oraz ile punktów uzyskał najlepszy, a ile ostatni z nominowanych