Sędziowie Główni

Sędziów głównych powołuje podkomisja obsad KS PZKol spośród komisarzy PZKol.

 

Sędziowie główni są zobowiązani dostarczyć najpóźniej w ciągu 14 dni od zawodów na adres kolegium.sedziow@pzkol.pl sprawozdania z załącznikami:

sprawozdanie - szosa

sprawozdanie - tor 

sprawozdanie - mtb

sprawozdanie - przełaj

offroad - wykaz osób

offroad - protokół odbioru trasy

 

Kalendarz Obsad, wersja 5.05.2023