Sędziowie Główni

Sędziów głównych powołuje podkomisja obsad KS PZKol spośród komisarzy PZKol.