Sędziowie Główni

 

Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Okręg Telefon E-mail Szosa MTB Tor Przełaj
1 Boczek Marzena Warszawa MAZ 506 773 022 marzen_bo@poczta.onet.pl x   x  
2 Buchta Władysław Bielsko Biała SLA 505 600 020 buchtawladyslaw@poczta.onet.pl x x x x
3 Cichy Tomasz Katowice MAL 503 143 095 cichacz1@o2.pl x x x x
4 Dobrochowski Robert Konin WLK 692 767 000 dobrob@o2.pl x x    
5 Dymek Krzysztof Kraków MAL 668 257 575 krzysztofdymek4@gmail.com x x x x
6 Grygo Błażej Warszawa MAZ 510 095 508 grygo.b@gmail.com x      
7 Jagielski Janusz Prudnik OPO 607 100 439 jagiel57@wp.pl x x   x
8 Kaczmarek Paweł Inowrocław KPO 693 501 565 supawel@wp.pl x      
9 Kanar Piotr Szczecin ZPO 603 454 707 piotr.kanar@enea.pl x x x x
10 Krasnowiecki Mirosław Warszawa MAZ 693 061 600 mkrasnowiecki@wp.pl x x x  
11 Kunc-Mosoń Agnieszka Szczawno-Zdrój DLS 697 778 534 kunc.agnieszka@wp.pl x x    
12 Lefler Adam Warszawa MAZ 606 913 332 adamooss@wp.pl x      
13 Loedl Bogdan Mikołów SLA 603 886 814 bloedl@wp.pl x     x
14 Machnik Adam Kielce SWI 572 017 258 adam.machnik@wp.pl x x   x
15 Maciałek Danuta Opole OPO 666 245 759 d.macialek@wp.pl x x   x
16 Makowski Rafał Ruda Śląska SLA 607 267 492 rafal.makowski@gmail.com x      
17 Rusiecka Jolanta Świecie KPO 793 290 177 jolagie@wp.pl x x   x
18 Rusiecki Piotr Świecie KPO 600 809 721 p.rusiecki@op.pl x x   x
19 Ruzik Zbigniew Warszawa MAZ 508 092 982 zbig.ruzik@gmail.com x x x  
20 Skorek Paweł Łódź LOD 600 837 072 skorek@hotmail.com x   x x
21 Sobura Dawid Kielce SWI 668 408 101 dawid.sobura@op.pl x x x x
22 Sołtysiak Marek Warszawa MAZ 504 995 382 mareksoltysiak@wp.pl x x x x
23 Szkibiel Zbigniew Szczecin ZPO 602 283 326 z_szkibiel@gryfnet.pl x x x x
24 Wicha Cezary Lublin LUL 533335628 kslozkol@wp.pl x      
25 Woźniakowski Andrzej Łódź LOD 608 457 982 andrzejwo1@poczta.onet.pl x x x

 


R E G U L A M I N
 

wyłaniania sędziów głównych Kalendarza PZKol

 1. Sędziów głównych wyłania się co roku w liczbie zapewniającej obsadę imprez i ustalonej przez Kolegium Sędziów PZKol.
 2. Kandydować na sędziego głównego może każdy komisarz PZKol z aktualną licencją.
 3. Sędziami głównymi w danym roku zostaną komisarze, którzy uzyskają największą liczbę punktów będącą sumą punktów uzyskanych: 
  a) w teście ze znajomości przepisów (max 40 pkt)
  b) w ocenie koleżeńskiej innych komisarzy (max 30 pkt)
  c) w dodatkowych kryteriach wyszczególnionych w art.6 (max 30 pkt)
 4. Test ze znajomości przepisów składa się z 40 pytań: 20 pytań z przepisów ogólnych i 20 z danej
  dyscypliny kolarstwa (szosa, MTB, tor, przełaj). Za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt, za każdą
  rozmowę lub korzystanie z pomocy podczas testu - 1 pkt (minus 1 pkt)
 5. Ocena koleżeńska przez innych komisarzy polega na ankietowej odpowiedzi podczas dorocznego spotkania komisarzy PZKol na pytanie: "czy kolega/żanka X jest lub może być bardzo dobrym sędzią głównym imprez centralnych?".
  Za każde 3% odpowiedzi "tak" - 1 pkt, za każde 3% odpowiedzi "nie" - minus 1 pkt, za każde 10% odpowiedzi "nie wiem, nie znam" - 1pkt.
 6. Dodatkowe kryteria to:
  1) klasa sędziowska: MUCI-5 pkt, NUCI-3 pkt, N-1 pkt
  2) staż sędziowski w klasie N i wyższej: za każde 5 lat -1 pkt, max -5 pkt
  3) dyscyplina sędziowska (sprawozdania, nieobecności, szkolenia, kontakt): 1-5 pkt
  4) wiek sędziego: do 30 lat -5 pkt, 31 do 35 -4 pkt, 36 do 40 -3 pkt, 41 do 45 -2 pkt, 46 do 50 -1 pkt, ponad – 0 pkt
  5) ogólna ocena Kolegium Sędziów PZKol: 1-5 pkt
  6) wszechstronność: za tytuł komisarza w dyscyplinie (szosa, MTB, tor, przełaj, trial) - 1 pkt
 7. W konkursie na rok 2012 wszyscy startują z kontem 0. Do wyników kolejnego roku zalicza się 50% punktów z roku poprzedniego. Jeśli sędzia nie brał udziału w konkursie przed rokiem, otrzymuje średnią liczbę punktów uzyskanych przez kolegów, którzy wówczas nie otrzymali nominacji. Jeśli usprawiedliwiony nie bierze udziału w roku bieżącym, otrzymuje taką średnią z roku bieżącego.
 8. Wyniki zna tylko przewodniczący Kolegium Sędziów PZKol i on ogłasza alfabetyczną listę sędziów głównych na dany rok. Ponadto każdy sędzia otrzymuje od niego na swoją skrzynkę e-mail poufną informację o swoim wyniku oraz ile punktów uzyskał najlepszy, a ile ostatni z nominowanych.