Sędziowie Główni

 

 


R E G U L A M I N
 

wyłaniania sędziów głównych Kalendarza PZKol

 1. Sędziów głównych wyłania się co roku w liczbie zapewniającej obsadę imprez i ustalonej przez Kolegium Sędziów PZKol.
 2. Kandydować na sędziego głównego może każdy komisarz PZKol z aktualną licencją.
 3. Sędziami głównymi w danym roku zostaną komisarze, którzy uzyskają największą liczbę punktów będącą sumą punktów uzyskanych: 
  a) w teście ze znajomości przepisów (max 40 pkt)
  b) w ocenie koleżeńskiej innych komisarzy (max 30 pkt)
  c) w dodatkowych kryteriach wyszczególnionych w art.6 (max 30 pkt)
 4. Test ze znajomości przepisów składa się z 40 pytań: 20 pytań z przepisów ogólnych i 20 z danej
  dyscypliny kolarstwa (szosa, MTB, tor, przełaj). Za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt, za każdą
  rozmowę lub korzystanie z pomocy podczas testu - 1 pkt (minus 1 pkt)
 5. Ocena koleżeńska przez innych komisarzy polega na ankietowej odpowiedzi podczas dorocznego spotkania komisarzy PZKol na pytanie: "czy kolega/żanka X jest lub może być bardzo dobrym sędzią głównym imprez centralnych?".
  Za każde 3% odpowiedzi "tak" - 1 pkt, za każde 3% odpowiedzi "nie" - minus 1 pkt, za każde 10% odpowiedzi "nie wiem, nie znam" - 1pkt.
 6. Dodatkowe kryteria to:
  1) klasa sędziowska: MUCI-5 pkt, NUCI-3 pkt, N-1 pkt
  2) staż sędziowski w klasie N i wyższej: za każde 5 lat -1 pkt, max -5 pkt
  3) dyscyplina sędziowska (sprawozdania, nieobecności, szkolenia, kontakt): 1-5 pkt
  4) wiek sędziego: do 30 lat -5 pkt, 31 do 35 -4 pkt, 36 do 40 -3 pkt, 41 do 45 -2 pkt, 46 do 50 -1 pkt, ponad – 0 pkt
  5) ogólna ocena Kolegium Sędziów PZKol: 1-5 pkt
  6) wszechstronność: za tytuł komisarza w dyscyplinie (szosa, MTB, tor, przełaj, trial) - 1 pkt
 7. W konkursie na rok 2012 wszyscy startują z kontem 0. Do wyników kolejnego roku zalicza się 50% punktów z roku poprzedniego. Jeśli sędzia nie brał udziału w konkursie przed rokiem, otrzymuje średnią liczbę punktów uzyskanych przez kolegów, którzy wówczas nie otrzymali nominacji. Jeśli usprawiedliwiony nie bierze udziału w roku bieżącym, otrzymuje taką średnią z roku bieżącego.
 8. Wyniki zna tylko przewodniczący Kolegium Sędziów PZKol i on ogłasza alfabetyczną listę sędziów głównych na dany rok. Ponadto każdy sędzia otrzymuje od niego na swoją skrzynkę e-mail poufną informację o swoim wyniku oraz ile punktów uzyskał najlepszy, a ile ostatni z nominowanych.