04 Stycznia 2020

Badania lekarskie w extranecie KS PZKol

Badania lekarskie w extranecie KS PZKol

Po wprowadzonych w tym roku zmianach w systemie licencji SInKo, gdzie Okręgowe Związki Kolarskie oraz Polski Związek Kolarski zyskały możliwość wprowadzania dla poszczególnych osób terminów ważności badań lekarskich, równiez w naszym Extranecie jest możliwość wglądu we wpisane w ten sposób informacje. 

Na liście licencji prezentowane są dane o terminach ważności badań poszczególnych osób, które mogą być akceptowane przez sędziów jako dowód ważności posiadanych przez zawodników badań lekarskich dopuszczających zawodnika do startu w zawodach, z uwzględnieniem poniższych założeń.

  • Za poprawność zapisów w systemie odpowiedzialny jest PZKol lub RZKol, który aktualizuje zapisy w systemie TYLKO na wyraźną prośbę zawodnika/opiekuna.
  • Informacja o braku ważności badania w systemie nie jest informacją ostateczną. Jeżeli zawodnik/opiekun przedstawi właściwe zaświadczenie lekarskie zgodnie z dotychczasowymi zasadami - zawodnik może być dopuszczony do startu
  • Weryfikacja terminu ważności badań lekarskich w Extranecie KS PZKol przez Komisarzy PZKol możliwa jest TYLKO jeżeli w biurze wyścigu spełnione są minimalne wymagane do tego środki techniczne, tzn: urządzenie z dostępem do internetu
  • Jeżeli nie istnieje możliwość weryfikacji ważności badań w systemie SInKo, aby zawodnik mógł być dopuszczony do startu musi okazać badania lekarskie na dotychczasowych zasadach, tzn: oryginał badań, lub zdjęcie/film w telefonie jednoznacznie określające zawodnika i wyraźnie prezentujące wymagane do weryfikacji informacje.

Dodatkowo aby sprawniej odnajdywać wymagane informacje dla użytkowników Extranetu włączona została wyszukiwarka, która pozwala w sposób szybki wyszukać posiadacza licencji.