06 Czerwca 2018

Listy startowe oraz wyniki

Listy startowe oraz wyniki

Chcąc usprawnić pracę biur wyścigów przygotowany został specjalny mechanizm połączony z arkuszami Microsoft Excel umożliwiający wszystkim Komisarzom weryfikację online licencji oraz przygotowanie list startowych w przypadku braku właściwej obsługi komputerowej.

Wszystkich Komisarzom PZKol zainteresowanych dostępem do w/w narzędzi proszę o kontakt z Przewodniczącym Kolegium Sędziów PZKol.

Bardzo proszę o przykładanie należytych starań  w trakcie sprawdzania licencji w celu zapewnienia właściwych danych na komunikatach oraz zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w weryfikowanych licencjach. (zwłaszcza właściwych kodów UCI ID)