25 Maja 2018

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

W dniu 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej: „RODO”.

Wszystkich Sędziów zachęcamy do zapoznania się Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych dostępną pod linkiem: KLAUZULA RODO.

Jednocześnie informuję, że w Extranecie sędziowskim opublikowany został druk delegacji sędziowskiej zgodny z obowiązującymi przepisami RODO