19 Marca 2018

Sędziowie Honorowi 2018

Sędziowie Honorowi 2018

Podczas ostatniego Zebrania Komisarzy PZKol miała miejsce uroczystość odznaczenia 5 osób tytułami Sędziego Honorowego PZKol - nadanymi przez obecny Zarząd PZKol. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wieloletnią współpracę.

Nowi Sędziowie Honorowi PZKol:
- Tadeusz Daszkiewicz (DLS)
- Stanisław Karbowski (OPO)
- Jerzy Klinik (MAL)
- Władysław Piszczałka (DLS)
- Jacek Popecki (DLS)

Wszyscy pozostali aktywni Sędziowie Honorowi otrzymali pamiątkowe, bezterminowe licencje i im również gratulujemy oraz życzymy jak najwięcej chęci do dalszego aktywnego wspierania działań sędziowskich.