27 Września 2017

ORLEN Puchar Polski w Przełajach

 Zgodnie z ustaleniami z Komisją Przełajową PZKol oraz Zarządem PZKol sędziowie na wyścigach Pucharu Polski w przełaju będą rozliczani przez PZKol przelewem w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy. Delegacje zatwierdzone przez Sędziego Głównego powinny zostać złożone na ręce Organizatora, który przekaże je do Związku.

Adekwatnie do w/w informacji ustalona została minimalna obsada sędziowska na Puchary Polski w przełaju (rozliczana przez PZKol) na 7 osób (sędzia główny + 6 sędziów), nie wliczając w to obsługi komputerowej.

Bardzo proszę aby Sędziowie Główni wraz z Przewodniczącymi KS Regionalnych Związków Kolarskich uzgodnili niezbędną obsadę uwzględniającą specyfikę danej trasy, logistykę i ew. potrzeby dobrania dodatkowych sędziów na koszt Organizatora.

Uzgodnioną listę sędziów na każdy PP (oprócz Komisarzy) Sędziowie Główni powinni przesyłać mailem do Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZKol minimum 14 dni przed imprezą.

Przypominam dodatkowo, że od tego roku na wszystkie wyścigi kalendarza PZKol w przełajach delegowanych przez KS PZKol jest 3 Komisarzy.