02 Sierpnia 2017

Savoir-vivre sędziowski, czyli… Podstawowe zasady zachowania sędziów Polskiego Związku Kolarskiego

Savoir-vivre sędziowski, czyli… Podstawowe zasady zachowania sędziów Polskiego Związku Kolarskiego

Drodzy Komisarze, Sędziowie

Udostępniony właśnie przewodnik powstał
w reakcji na oczekiwania środowiska kolarskiego i zmiany, jakie w tym środowisku zachodzą.
Jest zbiorem doświadczeń Komisarzy z ostatnich lat oraz problemów, które sygnalizowane były do KS PZKol przez różnych przedstawicieli świata kolarskiego, w tym organizatorów imprez i trenerów.
Jest dokumentem wewnętrznym KS PZKol i jednocześnie obowiązującym wszystkich sędziów, jako
uzupełnienie zasad, których każdy powinien być strażnikiem.
Dostępny jest do pobrania w naszym extranecie.