17 Maja 2017

Kurs sędziowski - UCI Elite - szosa

Kurs sędziowski - UCI Elite - szosa

W dniach 23-26.11.2017 w Pruszkowie zorganizowany zostanie kurs na sędziów UCI Elite z szosy.
Kurs potrwa 3 dni + 1 dzień egzaminów - będzie odbywał się w całości w języku angielskim i prowadzony będzie przez instruktorów delegowanych przez UCI.

Warunki uczestnictwa:
1. Klasa narodowa UCI - szosa
2. min. 2 lata doświadczenia jako Komisarz PZKol
3. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (egzamin ustny i pisemny)
4. bardzo dobra znajomość przepisów UCI wraz z dodatkowymi załącznikami

Zgłoszenie na kurs i do egzaminu - wyłącznie przez formularz internetowy dostępny tutaj -> ZGŁOSZENIE

Koszty:
Polski Związek Kolarski pokrywa wszystkie koszty organizacyjne.
Każdy z uczestników pokrywa we własnym zakresie koszty noclegów oraz wyżywienia (korzystając z przygotowanych propozycji lub we własnym zakresie)

Ilość miejsc ograniczona. Do kursu dopuszczeni zostaną tylko Komisarze zaakceptowani przez KS PZKol.

Wszystkie dodatkowe informacje m.in. program zawarte są w formularzu zgłoszenia lub bezpośrednio u Przewodniczącego KS PZKol.

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ MIJA 28.05.2017