03 Kwietnia 2017

Ważne zmiany w przepisach sportowych PZKol

Po ostatnich konsultacjach Zarząd PZKol wprowadził do części ogólnej naszych przepisów 3 ważne zmiany w przepisach dotyczące startu zawodników ze szkółek, licencji sędziów oraz lekarza wyścigu - bardzo proszę o zapoznanie się z nimi - przepisy dotyczące szkółek obowiązują dopiero od 01.05.2017

1.1.010 - (PL) Od zawodników szkółek kolarskich wymagana jest legitymacja, która wydawana jest przez właściwy Regionalny Związek Kolarski.

1.1.011 - (PL) Legitymacje ucznia szkółki kolarskiej są wydawane przez Regionalne Związki Kolarskie na podstawie list przedstawionych przez kluby, przy których działają szkółki. Legitymacja jest wydawana bezpłatnie, bez fotografii, i jest ważna tylko z legitymacją szkolną za zdjęciem.

1.1.051 (PL)51.3 - Funkcji sędziego w wyścigu nie może pełnić osoba, która w tym samym wyścigu pełni jednocześnie inną funkcję: organizatora, zawodnika, trenera, kierownika ekipy itp.

1.2.067 - (PL) W wyścigach krajowych lekarz może być zastąpiony ratownikiem medycznym.